helhedsplan - analyseoplæg

Bygherre:

B45

Opførelsesår:

-

Etageareal:

-

Anlægssum:

Budgetoverslag 193 mill.kr incl.moms​

Adresse:

De Lichtenbergsvej

85000  Grenaa

Oplæg og skitseforlslag til helhedsplan for større boligområde i Grenaa - De Lichtenbergsvej.

En klassisk stokbebyggelse far begyndelsen af 1960'erne.

Muligheder og begrænsninger blev analyseret og der blev foreslået eksempler på opløsningen af den gamle karréstruktur ved gennembrud og nedbrydninger. 

At skabe varierende uderum, bygningsudtryk og -former samtidig med at tilvejbringe tilgængelighed og en fremtidssikring af boliger og boformer.

Archus arkitektfirma aps

V/ AARHUS AIRPORT​​ • NY LUFTHAVNSVEJ 21 • 8560 KOLIND • TLF 86 36 39 11MAIL@NEW-WORLD.DK