helhedsplan - fuglevænget

Bygherre:

Grenaa Andelsboligforening (GAB)

Opførelsesår:

2012 -​

Etageareal:

Område med ca 260 lejligheder

Anlægssum:

-

Adresse:

Fuglevænget

8500  Grenaa

Projektet med det formål at frembringe en overordnet strategisk plan for udviklingen af hele området bestående af 4 selvstændige afdelinger.

Afdelingerne har hver især deres karakteristika - både hvad angår boligstørrelser, beboersammensætning, bygningsmæssige disponering og kvalitet.

De mange forskellige parametre og hele områdets placering i en bymæssige sammehæng - er blevet analyseret og der er skabt et oplæg en overordenet sammenhæng og udvikling for hele området. På afdelingsniveau er der ligeledes lavet handleplaner for de overordnede tiltag.

Helhedsplanen er udviklet i tæt samarbejde med boligforeningen og en af afdelingerne nedsat styregruppe.

Archus arkitektfirma aps

V/ AARHUS AIRPORT​​ • NY LUFTHAVNSVEJ 21 • 8560 KOLIND • TLF 86 36 39 11MAIL@NEW-WORLD.DK