Facade- & energirenovering

Bygherre:

GAB​

Opførelsesår:

2013-2018

Etageareal:

-​

Anlægssum:

15 mill kr

Adresse:

Afd. 1 - Lynggården, Fasanvej 45-55

8500  Grenaa

Bebyggelsen 'Lynggården' består af 36 boliger samt 2 taglejligheder. Afdelingen var den første almennyttige boligbebyggelse opført i Grenaa i begyndelsen af 1950'erne og opført med tidstypiske røde teglsten og store røde tagflader. 

Datidens opbygning med massive mure i de første 2 stokværk, har skabt et stigende behov for efterisolering af facaderne. Beboerne - fortrinsvis ældre - havde desuden et stort ønske om udvidelse af de smalle altaner for at gøre dem mere anvendelige.

Etablering af tilgængelighed til lejlighederne blev vanskeliggjort af pladsforhold, den indeliggende trappe - og etableringen af trappe/elevatortårne på indgangssiden udelukket i ønsket om at bevare den tidstypiske stil.

Ønsket om etableringen af den oplagt tagetage under den høje tagkonstruktion strandede desværre på finansiering og manglende kommunale tilsagn og renoveringen blev således begrænset til alle facader og etableringen af nye og størrer altaner.

Efter renoveringen fremstår bebyggelsen stadig i sin oprindelige karakter med røde teglsten og de lyse, lodrette vindues- og altanbånd.

Facader er blevet efterisoleret og skalmuret. Altanerne er blevet udvidet og opdelt/lukket  med 'skydedørsparti' så de kan anvendes det meste af året.

Archus arkitektfirma aps

V/ AARHUS AIRPORT​​ • NY LUFTHAVNSVEJ 21 • 8560 KOLIND • TLF 86 36 39 11MAIL@NEW-WORLD.DK