28 demensboliger - kolind

Bygherre:

Syddjurs Kommune​

Opførelsesår:

2017-2019​

Etageareal:

ca 2.250 kvm nybyggeri

ca 450 kvm renovering

Anlægssum:

ca 41 mill.kr

Adresse:

Bugtrupvej ​37, 8560  Kolind

Totalrådgivning i fbm opførelsen af 28 nye demensboliger samt renovering af tildligere børnehave til 'Værested'. Udført i fagentreprise.

Processen omfattede udvikling af byggeprogram i tæt samarbejde med styregruppe med repræsentanter fra ældreråd, personaler og bygherre.

Projektet er skabt ud fra filosofien om 'menneskelig skala' og der er søgt etableret overskuelige, enkle forløb og rum og uderum.

Projektet består af to ligedannede bebyggelser som indbyrdes etablerer mindre og intime rum mellem husene. Boligerne er grupperet 7 ad gangen omkring et zoneopdelt fællesareal - fra køkken til opholdsstue. Mellem de to bygningskroppe er der etableret fælles adgangs- og servicearealer. Alle boliger har direkte adgang til det fri - og en lille terrasse.

Den tidligere børnehave er renoveret og ombygget til servicearealer (omklædning og kontorfaciliteter) samt et 'værested' - dagtilbud til områdets borgere - med køkken, ophold mv.

Der er desuden tilbygget et aktivitets-/forsamlingslokale som kan anvendes både af beboerne og pårørende i fbm fx højtider eller andre aktiviteter.

Archus arkitektfirma aps

V/ AARHUS AIRPORT​​ • NY LUFTHAVNSVEJ 21 • 8560 KOLIND • TLF 86 36 39 11MAIL@NEW-WORLD.DK